Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur wordt verkozen onder de leden van het Gemeenschapsforum en vergadert maandelijks.
De Raad is verantwoordelijk voor het zakelijk en inhoudelijk beleid van Nekkersdal en wordt voorgezeten door Julien Meganck.

Julien Meganck - voorzitter - Vriendenkring Lyceum
Danny Bex - ondervoorzitter - POB Stad Brussel
Eric Theunis - secretaris - CSC De Libertijnse Roos
Antonella Vandeputte - penningmeester - gecoöpteerd
Andrea Van Damme - lid - gecoöpteerd
Patrick Vankeirsbilck- lid - Fietsersbond
Jo Bossuyt - lid - Davidsfonds
Frederic Masil - lid- Willemsfonds
Luc Weyers -lid- WTC Rialto
Dirk Dewaele -lid- De Bonte Kakel
Valentine Lebacq -lid- Oudervereniging Sint Ursula

Katrijn Pauwels - waarnemer - Dienst Gemeenschapscentra VGC
Ans Persoons - waarnemer - Schepen van Vlaamse Aangelegenheden