Doelstellingen

Nekkersdal wil als gemeenschapscentrum bijdragen aan de leefkwaliteit van de bewoners van Laken. Om dit te bereiken richt Nekkersdal haar werking op de volgende thema’s:

  • Communicatie, informatie en dienstverlening
  • Culturele participatie, animatie en cultuurspreiding
  • Educatie en permanente vorming
  • Gemeenschapsvorming

Nekkersdal wil een open huis zijn waar ontmoeting, culturele participatie en welzijn voor de Lakense gezinnen centraal staan. Om dit te bereiken hebben we oog voor wat leeft in de buurt en trachten we de Lakenaren te informeren en te sensibiliseren.

Nekkersdal wil uit zijn muren breken en ondersteunt lokale en bovenlokale acties en projecten.

Dit alles gebeurt vanuit een tolerante en verdraagzame visie op de multiculturele samenleving.

Organisatie

Nekkersdal is een vzw, bestuurd door vrijwilligers. Hieronder vind je de verschillende bestuursorganen en hun leden.

Het Gemeenschapsforum, ook de Algemene Vergadering bestaat uit afgevaardigden van de bij Nekkersdal aangesloten verenigingen, gecoöpteerden en vertegenwoordigers van de inrichtende overheid. (V.G.C. en de stad Brussel) In het Gemeenschapsforum zetelen telkens twee afgevaardigden van elke aangesloten vereniging.
 

De Raad van Bestuur wordt verkozen onder de leden van de Algemene Vergadering, vergadert maandelijks en is verantwoordelijk voor het zakelijk en inhoudelijk beleid van Nekkersdal.