Nieuws

Aantal nieuwsberichten: 46
Projectwww zoekt jongeren! - 05/10/2020

Projectwww zoekt jongeren tussen 15 en 19 jaar die willen meerwerken aan een voorstelling

Nekkersdal zomert @ de Hangaar - 23/06/2020

De oude bandencentrale naast Nekkersdal al gespot? Deze zomer dopen we hem om tot 'de Hangaar'

Het nieuwe cultuurbeleidsplan - 16/06/2020

Het nieuwe cultuurbeleidsplan van Stad Brussel voor de komende vijf jaar is bekend.

Nasci VZW zoekt kinderkledij - 08/05/2020

NL: Door corona heeft NASCI vzw extra nood aan kinderkleding om (kans)arme gezinnen verder te helpen. Breng je kleding naar Nekkersdal op maandag 11 mei.

FR: En temps de corona l'asbl NASCI a un besoin supplémentaire de vêtements pour enfants afin d'aider des familles en difficultés. Apportez vos vêtements à la VGC ou à un GC près de chez vous.

Wegwijs in Laken - 07/10/2019

Een map van Laken met interessante adressen voor scholing, opvang, vrije tijd en algemene ondersteuning.

We hebben jouw input nodig! - 24/05/2019

Dit jaar schrijven we, samen GC Nohva, GC De Markten, GC De Linde, de Openbare Bibliotheek Brussel-Laken en Stad Brussel, aan een nieuw Nederlandstalig lokaal cultuurbeleidsplan. Dat plan wordt de basis voor al onze acties voor de komende zes jaar. Een belangrijk plan, dus, en een sterk plan heeft een brede basis. Daarom hebben we jouw input nodig!

Gezocht: voelsprieten in Laken - 05/03/2019

Net als alle andere GC’s van Brussel vernieuwt Nekkersdal dit voorjaar zijn algemene vergadering.
Die vergadering geeft feedback op de werking van ons gemeenschapscentrum, bepaalt mee de koers, denkt mee over de centen.
Idealiter fungeert zo’n algemene vergadering dus als klankbord én als draagvlak.

Gezocht: sterke schouders - 21/02/2019

Wij zoeken, samen met De Vaartkapoen, een adjunct van de directeur ondersteunend coördinator. Concreet neem je de functie op van ondersteunend coördinator voor beide centra (50/50) en sta je samen met de centrumverantwoordelijke in voor het dagelijks beheer. Je organiseert en coördineert de dagelijkse werkzaamheden, zodat de operationele doelstellingen van de gemeenschapscentra bereikt worden. Je rapporteert aan de centrumverantwoordelijke van de betrokken gemeenschapscentra.

Bewogen laat niemand onbewogen - 29/01/2019

Festival Bewogen creëert ontmoetingen tussen mensen die al langer in Brussel wonen en vluchtelingen, asielzoekers en nieuwkomers. Kunst en cultuur worden van 20 tot 24 februari ingezet om ogen te openen.

Schrijf je kind in voor schooljaar 2019-2020 - 15/01/2019

Je kind inschrijven in een Nederlandstalige secundaire school in Brussel? Meld je kind voor het schooljaar 2019-2020 aan op www.inschrijveninbrussel.be
tussen 7 januari (9u.) en 1 februari 2019 (16u.).

Pages