Vacature: Brede School Coördinator

Publication date: 
Thursday, 18 July 2019 - 11:41

Een deeltijds vervangingscontract van 23uur/week (PC 331, b1b), in dienst van vzw GC Nekkersdal,
voor de periode van 14/10/2019 tot en met 21/02/2019.

Brede school Laken bestaat uit een netwerk van verschillende Nederlandstalige scholen en
partnerorganisaties en heeft als doel het maximaliseren van de ontwikkelingskansen van kinderen en
jongeren uit de buurt. Dit doen we enerzijds door het creëren van ontmoeting en uitwisseling tussen
de scholen en organisaties uit de jeugd-, cultuur, welzijn-, en sportsector. Anderzijds versterken en
breiden we het bestaande naschoolse aanbod uit d.m.v. de organisatie van naschoolse ateliers. Ook
tijdens de schooluren ondersteunen we de leerkrachten in Laken m.b.t. breed leren: we trachten een
verbinding te maken tussen binnen- en buitenschools leren.

Functie:
De lokale coördinator Brede School heeft een publieksgerichte opdracht met zowel een
ondersteunende als sturende rol binnen het lokale brede school netwerk. Hij/zij werkt vanuit de visie
en de doelen die door alle partners van de Brede School werden onderschreven. Hij/zij houdt het
overzicht, staat in voor de inhoudelijke opvolging, is een centraal aanspreekpunt, bewaakt de taken
en de werking van het netwerk, en neemt ook een aantal organisatorische taken op zich.

Opdrachten:
- Opvolgen en evalueren van de korte termijnplanning met aandacht voor
gelijkwaardigheid tussen de partners en vertrekkende vanuit de noden van de kinderen;
- Vinger aan de pols houden bij doelgroep en partners;
- Uitdragen van missie en visie van Brede School Laken en de verdere lokale ontwikkeling
stimuleren en coördineren;
- Organisatorische taken: organiseren van de winterwandeling en buitenspeeldag samen
met GC Nekkersdal, opvolgen van ateliers van brede school, etc.

Profiel:
- Bachelordiploma, een diploma in een sociaal of pedagogische richting strekt tot
aanbeveling;
- Communicatief, flexibel en creatief ingesteld zijn;
- Vloeiend Nederlands, kennis van Frans (gesproken) is een pluspunt;
- Kunnen plannen en organiseren;
- Zelfstandig kunnen werken en sturend kunnen optreden, en ook in team kunnen
functioneren;
- Praktisch handelen en beleidsmatig denken combineren;
- Kennis hebben van de onderwijswereld in het algemeen en het Nederlandstalig
onderwijs in Brussel in het bijzonder;
- Kennis hebben van de voorschoolse (bv. kinderdagverblijven), buitenschoolse (bv. IBO’s)
en naschoolse (bv. jeugd en vrije tijd) sectoren is een pluspunt.

Aanbod:
Een deeltijds vervangingscontract van 23uur/week (PC 331, b1b), in dienst van vzw GC Nekkersdal,
voor de periode van 14/10/2019 tot en met 21/02/2019 Flexibel uurrooster, in samenspraak met GC
Nekkersdal op te stellen. Terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fiets.
Maaltijdcheques. Ondersteuning en begeleiding door de stuurgroep van Brede School Laken en
Onderwijscentrum Brussel. Plaats van tewerkstelling: GC Nekkersdal, Emile Bockstaellaan 107, 1020 Laken.

Solliciteren:
Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om je CV en motivatiebrief op te sturen naar
bredeschoollaken@nekkersdal.be vóór 8 september. De gesprekken vinden plaats in de week van 16
september. Voor meer info kan u mailen naar bredeschoollaken@nekkersdal.be of telefoneren naar
02/421 80 65 (vragen naar Marianne Swerts, coördinator Brede School Laken).

Attachments: 
AttachmentSize
PDF icon Vacature BS Laken.pdf45.04 KB