Gag

Het buurtproject in de Tivoliwijk in Laken

NL: Gag is een burgercollectief in Oud-Laken-Oost, een van de meest dichtbevolkte wijken van Brussel.

Het Gag-terrein is een tijdelijke bezetting (2019-2022) van een verlaten bouwwerf, waar buurtbewoners en lokale organisaties een houten paviljoen hebben gebouwd, een buurttuin hebben aangelegd, en een speelkoer hebben vrijgemaakt. 

Gag is de afkorting van Guinguette à Gaufres, een verwijzing naar een wafelkraam dat in de negentiende eeuw mensen samenbracht op dezelfde plek. 

Het doel van Gag is om bewoners dichter bij elkaar te brengen en een platform te bieden voor lokale activiteiten in samenwerking met de buurt

FR: Un lieu de rencontre et autres initiatives à la frontière du quartier Tivoli.

Contact