Gezocht: culturele of artistieke projecten voor 2016 die de stad, je wijk of jezelf openbreken.

Publicatiedatum: 
Dinsdag, 15 december 2015 - 04:19

Heb jij als individu, collectief, vereniging - een project voor 2016 dat past binnen de krijtlijnen van het Nederlandstalig lokaal cultuurbeleidsplan? Of het nu gaat om een klassiek concert of een experimenteel stadsspel, om een eenmalige performance of om een permanente verankering in de publieke ruimte? Reageer dan op de projectoproep van Nederlandstalige Aangelegenheden van de Stad Brussel en ontvang minimum 250€ en maximaal 7.500€ voor jouw project.

projectoproep Dienst Nederlandstalige Aangelegenheden Stad Brussel 2016

Het Nederlandstalig lokaal cultuurbeleidsplan van de Stad Brussel, opgemaakt in samenspraak met de cultuurraad, de gemeenschapscentra en de stedelijke bibliotheek, geeft richting aan het lokaal cultuurbeleid van de komende jaren. Het is aan jou, vereniging, bewoner, collectief, kunstenaar, om ons uit te dagen. Met deze projectoproep vragen we je om te reageren op de krijtlijnen die zijn uitgezet, om ze te onderwerpen aan jouw verbeelding en creativiteit.

De centrale gedachte van het lokaal cultuurbeleidsplan is ‘OPENBREKEN / S’EVADER / المتهربين ذاإ / FUNGOLA / DOBRODOšLI / TO KNOCK DOWN A WALL’. Je initiatief zoekt het niet-voor-de-hand-liggende op, gaat een unieke samenwerking aan die voorheen nooit tot stand kwam. Ook een bestaand project dat zich heroriënteert naar deze gedachte komt in aanmerking.

Daarnaast speelt jouw project op een van deze niveaus:

  • Wij begint in de wijk. Hoe verbeeldt jouw project de identiteit van de wijk? Hoe verbindt het project de wijk met haar bewoners? Hoe zorg je ervoor dat mensen zich beter thuis voelen in hun wijk en er zich mee identificeren?
  • De stad als inspiratiebron. Hoe breek je uit de wijk, en breek je binnen in de stad en haar instellingen? Welke zichtbare en onzichtbare muren ga je slopen? Hoe beïnvloedt jouw project de eigenheid en meertaligheid van Brussel?
  • Cultuurparticipatie versterken. Hoe slaag je erin om de harten en de geesten van alle Brusselaars te beroeren? Op welke manier haal je de toeschouwer/deelnemer uit zijn comfortabele positie, laat je hem/haar uitbreken? Hoe zorgt jouw project ervoor dat we een grotere diversiteit van Brusselaars terugvinden in het publiek én op het podium?

De volledige oproep kan je hiernaast downloaden. Daarin vind je ook het aanvraagformulier.
Je aanvraag kan tot en met dinsdag 1 maart 2016 middernacht worden ingediend.
Ze kan via de post (poststempel geldt als bewijs) of via e-mail bezorgd worden aan:

Cultuurbeleidscoördinator Stad Brussel
Anja Stroobants
Sint-Katelijnestraat 11, 1000 Brussel
tel 02 279 64 49 - anja.stroobants@brucity.be

Bijhorende documenten: 
AttachmentSize
PDF icon projectoproep 2016.pdf249.64 KB