Gezocht: sterke schouders

Publicatiedatum: 
Donderdag, 21 februari 2019 - 04:02

Wij zoeken, samen met De Vaartkapoen, een adjunct van de directeur ondersteunend coördinator. Concreet neem je de functie op van ondersteunend coördinator voor beide centra (50/50) en sta je samen met de centrumverantwoordelijke in voor het dagelijks beheer. Je organiseert en coördineert de dagelijkse werkzaamheden, zodat de operationele doelstellingen van de gemeenschapscentra bereikt worden. Je rapporteert aan de centrumverantwoordelijke van de betrokken gemeenschapscentra.

Je opdrachten:

Je bouwt verder aan een duurzaam en operationeel management van de betrokken gemeenschapscentra, in samenspraak met de betrokken centrumverantwoordelijken en de raden van bestuur. Dit omvat onder andere:

Operationeel management en exploitatie:

 • Je volgt de dagelijkse werking van de vzw en de verschillende deelwerkingen op;
 • Je bewaakt, samen met de centrumverantwoordelijke, het zakelijk beheer van de vzw;
 • Je bestendigt de bestaande organisatiestructuren en optimaliseert werkprocessen, richtlijnen en draaiboeken;
 • Je volgt de interne planning op en de vertaling ervan op productioneel niveau;
 • Je superviseert de operationalisering van digitale processen (Yesplan, deelnemerssoftware, Paspartoe);
 • Je stroomlijnt aanvragen met betrekking tot inhoudelijke samenwerkingen en hebt oog voor opportuniteiten;
 • Je waakt over de uitvoering vanhet actieplan en de realisatie van de projecten van de stafmedewerkers;
 • Je coördineert een goed dossierbeheer en het halen van deadlines voor verantwoording en rapporteringen naar overheden en subsidiënten.

Personeel:

 • Je superviseert een aantal processen binnen de personeelsadministratie van de vzw;
 • Je volgt relevante wetgeving op (CAO’s, Actiris, Sociale Maribel etc).

Financieel beleid:

 • Je stroomlijnt de bestaande financiële processen;
 • Je begeleidt de stafmedewerkers bij hun budgetbeheer.

Wie zoeken we?

Je hebt een diploma van het hoger onderwijs van het lange type (master, licentiaat). De VGC houdt rekening met elders verworven competenties (EVC). Beschik je over een EVC-attest, dan kom je ook in aanmerking.

Wat krijg je in ruil?

Een voltijds (100%) vervangingsovereenkomstmet ingang vanaf 15 maart 2019 voor de duur van de afwezigheid van de titularis (richtdatum en onder voorbehoud tot en met 31 juli 2019)
Loonschaal A111 – Adjunct van de directeur
Een mooi loonpakket in overeenstemming met je niveau, 35 vakantiedagen op jaarbasis, gratis woon-werkverkeer (abonnementopenbaar vervoer, fietsvergoeding), maaltijdcheques enruime vormingsmogelijkheden.

Hoe solliciteren?

Lees hier de volledige vacature na en stel je ten laatste op 27/02/2019 kandidaat.