Gemeenschapsforum

Deze raad is te vergelijken met de Cultuurraad in de Vlaamse gemeenten en heeft een dubbele functie:

  1. een adviesfunctie richting de diverse overheden
  2. de leden vormen de Algemene Vergadering van vzw Nekkersdal.

Klik hier voor een overzicht van de verenigingen aangesloten bij het gemeenschapsforum.