Over Nekkersdal

Concreet en in het kort

Culturele spreiding, productie
 

 • biedt een gevarieerd cultureel programma aan voor kinderen en volwassen
 • steunt startend talent en werkt samen met verschillende partners

 

Educatie en permanente vorming
 

 • biedt cursussen aan voor kinderen van 1,5 tot senioren
 • zet mensen op weg zodat ze achteraf hun weg vinden naar een club of een organisatie
 • steunt verenigingen die starten en biedt een educatief pakket aan

 

Informatie / onthaal / zaalverhuur
 

 • biedt nuttige informatie aan over het leven in Laken (babysit nodig, ...)
 • verhuurt de zalen van Nekkersdal aan verenigingen, instanties en particulieren

  Na de kantooruren neemt het café deze loketfunctie over
   

Communicatie
 

richt zich actief tot haar doelgroepen in de vorm van het maandblad, de Nekker, dat artikels bundelt

 • over Laken,
 • het verenigingsleven
 • het cultureel en cursusaanbod van Nekkersdal

Het blad wordt gedragen door vrijwilligers. We zijn steeds op zoek naar scherpe pennen en flitsende fotografen.
Interesse? Contacteer wim.wetsels@vgc.be

Daarnaast maken we onze activiteiten ook kenbaar via deze website, een nieuwsbrief, (Brusselse) media en verschillende beurzen.

 

Gemeenschapsvorming
 

 • bevordert de maatschappelijke participatie van de bevolking
 • werkt aan de verbetering van de lokale samenleving
 • ondersteunt het verenigingsleven via dienstverlening
 • organiseert eigen activiteiten waar buurtbewoners zoveel mogelijk betrokken worden

Van Zinneke Parade over Autoloze Zondag via de Zonder-Deur-Dag naar de Week van de Smaak.

 

Het initiatief buitenschoolse opvang (IBO)

 
 • staat in voor een kwaliteitsvolle en zinnige vrijetijdsbesteding van de lagere schoolkinderen na de schooluren.
 • vangt de kinderen op van onze vijf partnerscholen – Sint-Ursula basisschool, BSGO basisschool, basisschool Kakelbont, Wittouck bassischool en Leidstar basisschool na de schooluren en op lesvrije dagen
 • organiseert tijdens de schoolvakantie speelweken

  Klik hier voor de IBO-pagina

 

Brede School Laken
 

 • organiseert activiteiten naargelang de noden en mogelijkheden van de kinderen uit de scholen
 • bouwt een samenwerking uit met de betrokken partners die evenwichtig en duurzaam is
 • verduidelijkt de communicatie naar ouders en kinderen over wat er te doen is in de buurt zowel vanuit de scholen en partners als vanuit Brede School Laken en maakt die communicatie laagdrempelig

  Klik hier voor de pagina van Brede School Laken

Fotogalerij: 
boekje plezier
salsa
toneelzaal