Brede School Laken

Een Brede School is een netwerk van organisaties uit verschillende sectoren (cultuur, sport, welzijn, onderwijs, jeugd) die samenwerken rond één of meerdere scholen.

Wat is de Brede School?

  • Een Brede School is een netwerk van organisaties uit verschillende sectoren (cultuur, sport, welzijn, onderwijs, jeugd) die samenwerken rond 1 of meerdere scholen. Ze willen kinderen en jongeren een brede ontwikkeling aanbieden op school en in hun vrije tijd. Dat doen ze door het uitwerken van een divers aanbod aan Nederlandstalige activiteiten. Zowel tijdens de schooluren als erna waarin de leer- en leefomgeving van de kinderen uitgebreid en versterkt worden.
  • Elke Brede School is verschillend omdat deze bepaald wordt door de omgeving.

Brede School laken

  • Brede School Laken is gegroeid uit het Kinderoverleg Laken. Een netwerk van scholen, sportclubs en andere vrijetijdsinitiatieven uit Laken die samen informatie uitwisselden. Ze stemden hun aanbod op elkaar af. In 2010 werd er besloten om deze overlegstructuur verder uit te bouwen naar een Brede School.

Missie

  • Elk kind moet alle mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen, ongeacht zijn/haar achtergrond. We willen dat zowel kinderen als ouders zich goed voelen in hun buurt.
  • We willen hun sociale competenties bevorderen, hun talenten helpen ontwikkelen, hun Nederlands stimuleren en participatie aanmoedigen.
  • We willen hen de ruimte bieden waar ze zichzelf kunnen zijn en waar ze zonder zorgen zichzelf kunnen ontdekken en ontplooien.
  • Heel belangrijk hierbij is de communicatie naar de kinderen en ouders. We benaderen hen dus op een heldere en op maat gemaakte manier.
  • Een kernwoord in dit alles is ‘laagdrempelig’, want geen enkel kind mag zich geremd voelen om deel te nemen.

Doelgroep

  • Onze doelgroep zijn alle kinderen van de Nederlandstalige scholen van Laken. Ook hun ouders zien we als onze doelgroep, zodat we hen kunnen ondersteunen in de opvoeding. Tegelijkertijd zijn zij ook onze partner om samen te werken aan de ontwikkelingskansen van de kinderen.