Petitie voor een een bredere en betere verankering van de T&T-site in haar omgeving.

Publicatiedatum: 
Donderdag, 15 september 2016 - 03:30

De toekomstplannen voor Thurn & Taxis zijn momenteel in openbaar onderzoek. Het platform TouTPubliek, dat bewoners en verenigingen uit de wijken rond Thurn en Taxis verzamelt, heeft dit plan geanalyseerd en vindt dat dit onvoldoende beantwoordt aan de basisnoden van de omliggende wijken en het gewest.

T&T

De ontwikkeling van T&T biedt een uitzonderlijke gelegenheid om een antwoord te bieden op de huidige uitdagingen op sociaal, economisch en ecologisch vlak. Daarom doet het platform een aantal constructieve aanbevelingen die meer garantie bieden op een bredere en betere verankering van de zone in haar omgeving:

1) T&T VOOR IEDEREEN
De openbare weg, het park, het maritiem station en de vishal moeten onteigend worden, om de publieke toegang op elk moment te kunnen garanderen.

2) EEN ECHT PARK VAN 9HA
Het beloofde park van 9ha blijkt slechts 6ha 'groot'. Door de net gebouwde kantoren is het park nu 68m breed ipv de beloofde 90m. Dit moet gecompenseerd worden, onder andere door het schrappen van Y2 en X2 uit de plannen, om het park een echt park te laten zijn.

3) MINDER NIEUWBOUW
De site wordt heel dicht bebouwd. Minder nieuwbouw en het schrappen van de nog te bouwen kantoren en de helft van de handelszaken is nodig ten voordele van publieke faciliteiten, werkateliers en woningen.

4) MEER SOCIALE WONINGEN
30% sociale woningen en 20% geconventioneerde woningen, die bovendien gespreid zijn over de hele site en zich niet in 1 enkele toren bevinden.

5) VOLDOENDE PUBLIEKE VOORZIENINGEN
Mminimum 37.000m2 publieke voorzieningen voor de buurtbewoners in de zones A,B, C, D en Douanegebouw: brede scholen, opleidingscentra, 1 of meerdere kinderdagverblijven, vrijetijdsvoorzieningen en het behoud of de herhuisvesting van de bestaande culturele activiteiten in de perimeter van het BBP op de site.

6) OPLOSSING VOOR DE MOBILITEIT
Wij vragen een politiek besluit aangaande het traject van de tram, en een bijhorend investeringsplan. En dit nog voor de goedkeuring van het BBP en dat dit traject geïntegreerd wordt in het BBP.

7) WERKKANSEN VOOR DE WIJK MORGEN EN VANDAAG
Het maritiem station is ideaal om een opleidingscentrum, werkateliers en sociale economie te huisvesten. 50% van de gecreëerde jobs in de toekomst zouden moeten ten goede komen van de mensen uit de omliggende wijken. Bij de bouw- en renovatiewerken moet een maximale opleidings- en werkgelegenheid voor de wijk gecreëerd worden .

8) PUBLIEKE INFRASTRUCTUUR ALS MOTOR VOOR STEDELIJKE ONTWIKKELING
De werken moeten gefaseerd worden: eerst het park en de openbare wegen en toegangen, vervolgens de publieke voorzieningen en het maritiem station en, tenslotte, de woningen parallel met de aanleg van de tramverbinding. De tram moet operationeel zijn zodra 50% van de ontwikkeling gerealiseerd is.

Helemaal mee eens?
Teken dan meteen de petitie.