Projectoproep 2019 Nederlandstalige aangelegenheden

Publicatiedatum: 
Vrijdag, 21 september 2018 - 12:59

Heb jij of heeft jouw collectief of vereniging een project dat ruimte creëert voor jongeren, cultuureducatie versterkt en/of brusselaars ruimte geeft om te creëren en te experimenteren?
Lees dan snel verder, dien voor 15 november 2018 een aanvraag in en ontvang tot 7.500 euro voor de uitvoering van je project.

Projectoproep 2019

Het lokaal cultuurbeleid is een weerspiegeling van wat er in de stad en haar wijken leeft. Met de projectoproep van Nederlandstalige aangelegenheden willen we daar onze schouders onder zetten. Cultuur bestaat omdat er een publiek en een plek voor is. Inspelen op wat er broeit in de stad en voelen wat er leeft bij de inwoners, daar draait het om.

De projectoproep wordt jaarlijks gelanceerd binnen het lokaal cultuurbeleidsplan van de Stad Brussel. Dit plan legt de doelstellingen vast van het Nederlandstalig cultuurbeleid voor de periode 2014-2020. Elk jaar worden er doelstellingen uit het lokaal cultuurbeleidsplan gehaald en naar voor geschoven in de projectoproep. Projecten die voldoen aan de doelstellingen en de selectiecriteria komen in aanmerking voor een subsidie.

Heb jij of heeft jouw collectief of vereniging een project dat:

 • Cultuureducatie versterkt?
  Jouw project is een project dat inspeelt op nieuwe manieren van coaching/ begeleiding van jongeren en hun creatieve ideeën; dat gebruikmaakt van de kracht van jong en oud en een link maakt tussen de verschillende generaties; dat kinderen of jongeren de kans geeft om hun talenten te ontwikkelen én dat bij voorkeur door kinderen of jongeren zelf is uitgewerkt en/of bedacht.
 • Ruimte creëert voor jongeren en kinderen?
  Jouw project is een project dat zich specifiek op jongeren en kinderen richt, inspeelt op hun stedelijke leefwereld en deze begrijpt; dat jongeren aanzet hun eigen dromen na te streven; dat kinderen of jongeren de kans geeft om hun talenten te ontwikkelen; dat jongeren de mogelijkheid biedt om de stad op een andere manier te ontdekken én dat bij voorkeur door kinderen of jongeren zelf is uitgewerkt en/of bedacht.
 • Brusselaars ruimte geeft om te creëren en te experimenteren?
  Jouw project is een burgerinitiatief en/of een nieuwe vorm van verenigingsleven en versterkt het samenhorigheidsgevoel; of komt uit het traditionele verenigingsleven en vindt samenwerking op intergenerationeel en/of multicultureel verband; verbindt de ongekende verhalen met een gekend gegeven, zorgt voor kruisbestuiving.

Dien dan via dit formulier een aanvraag in. De dossiers zullen geanalyseerd worden op basis van de volgende selectiecriteria:

het project speelt in op één of meerdere van de hierboven omschreven doelstellingen; 

 • de mate waarin het project de filosofie en visie van het lokaal cultuurbeleidsplan begrijpt en weerspiegelt;
 • de mate waarin het project inspeelt op de actualiteit en maatschappelijke tendensen verwerkt en/of in vraag stelt
 • de mate waarin je verrassende samenwerkingen aangaat en nieuwe doelpublieken tracht aan te boren

Je aanvraag kan tot en met 15 november 2018, 16u worden ingediend.
Ze kan via de post (poststempel geldt als bewijs) of via e-mail bezorgd worden aan:
Cultuurbeleidscoördinator Marc Boutsen
Sint-Katelijnestraat 11, 1000 Brussel
tel 02/279.64.49 - cultuurbeleid@brucity.be

Bijhorende documenten: 
AttachmentSize
PDF icon Projectoproep 2019.pdf1.03 MB