Projectoproep Nederlandstalige aangelegenheden

Publicatiedatum: 
Dinsdag, 25 oktober 2016 - 12:01

Heb jij of heeft jouw collectief of vereniging een project dat mensen stimuleert actief deel te nemen aan het wijkleven, ruimte creëert voor jongeren en kinderen en cultuurparticipatie versterkt?
Lees dan snel verder, dien voor 13 januari 2017 een aanvraag in en ontvang tot 7.500 euro voor de uitvoering van je project.

Cover oproep

2016 was een moeilijk jaar voor Brussel. De aanslagen hebben diepe krassen nagelaten in de ziel van de stad. Hoe staat het met het vertrouwen van de Brusselaars in elkaar, in hun stad, in de toekomst? Hoe zorg je er voor dat samenleven in een stad als Brussel verder gaat dan elkaar kruisen op het voetpad? Hoe creëer je één gemeenschap uit die mierenhoop, een gevoel van samenhorigheid, een gedeelde stadstrots? Hoe prikkel je interesse, empathie? Cultuur speelt daarbij een cruciale rol. En nee, cultuur hoeft de wereld niet te redden. Kunst mag ook gewoon mooi zijn. Ook schoonheid verbindt. Samen huilen, samen lachen, samen dansen. Met vrienden of met vreemden. Hoe kleinschalig ook, cultuur creëert ontmoeting en ontroering. Herkenning ook. En hoop. Het gevoel dat het misschien, uiteindelijk, allemaal nog wel goed komt met Brussel. Dat is wat deze stad nu nodig heeft. Met deze oproep willen we projecten steunen die hierop inspelen.

Heb jij of heeft jouw collectief of vereniging een project dat:

 • Mensen stimuleert uit te breken uit hun huis en actief deel te nemen aan het wijkleven?
  Jouw project is een burgerinitiatief en/of een nieuwe vorm van verenigingsleven en versterkt het samenhorigheidsgevoel; of komt uit het traditionele verenigingsleven maar vindt plaats in de publieke ruimte of op een verrassende locatie; is erg toegankelijk, ook voor mensen die niet vaak in contact komen met kunst en/of cultuur
 • Ruimte creëert voor jongeren en kinderen?
  Jouw project is een project dat inspeelt op de stedelijke leefwereld van onze jongeren en begrijpt; richt zich voornamelijk op jongeren en kinderen; wil hun talenten ontwikkelen
 • Cultuurparticipatie versterkt, vooral van moeilijk bereikbare doelgroepen?
  Jouw project is zich bewust van de drempels die mensen ondervinden om deel te nemen aan culturele activiteiten (als toeschouwer); is innovatief in het zoeken naar oplossingen om deze drempels te overwinnen; ontwikkelt een gericht stappenplan om nieuwe doelgroepen te bereiken

Dien dan via dit formulier een aanvraag in. De dossiers zullen geanalyseerd worden op basis van de volgende selectiecriteria:

 • het project speelt in op één of meerdere van de hierboven omschreven doelstellingen;  
 • de mate waarin het project de filosofie en visie van het lokaal cultuurbeleidsplan begrijpt en weerspiegelt;
 • de mate waarin het project inspeelt op de actualiteit en maatschappelijke tendensen verwerkt en/of in vraag stelt
 • de mate waarin je verrassende samenwerkingen aangaat en nieuwe doelpublieken tracht aan te boren

Je aanvraag kan tot en met 13 januari 2017, 16u worden ingediend.
Ze kan via de post (poststempel geldt als bewijs) of via e-mail bezorgd worden aan:
Anja Stroobants, Cultuurbeleidscoördinator Stad Brussel
Sint-Katelijnestraat 11, 1000 Brussel
tel 02/279.64.49 - cultuurbeleid@brucity.be