De Nekker mei-juni 2018

Verschijningsdatum: 
05/01/2018
Onderwerp: 
Toch een staartje voor het duurzaam wijkcontract Bockstael.

'Living in the Box', duurzaam wijkleven in de Bockstaelbuurt

Onder impuls van het wijkcontract Bockstael kwamen heel wat Lakenaars in actie om hun buurt leefbaarder, groener en solidair te maken. Om deze bijzondere dynamiek niet verloren te laten gaan, is er nu ‘Living in the Box’. Initiatiefneemster Patricia Fridrich vertelt er ons alles over.

En verder:

  • gaan we op bezoek bij Victor, onze ex-conciërge met lange staat van dienst, in het landelijke Bambrugge.
  • brengen we een nieuwe reeks Oude Lakens, een top 10 van de langstlevende Lakenaars. In alfabetische volgorde is n°1: Arthur Cosyn.
  • organiseert Femma Laken-Jette een iftar

Veel leesplezier!

Rechtzetting: bij het ter perse gaan was de selectie van de projecten die kans maken op het participatiebudget van de stad Brussel nog niet bekend. Het project 'Met Vlag en Wimpel' werd niet weerhouden.