Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur wordt verkozen onder de leden van het Gemeenschapsforum en vergadert maandelijks. De Raad is verantwoordelijk voor het zakelijk en inhoudelijk beleid van Nekkersdal.

Julien Meganck - voorzitter - Vriendenkring Lyceum
Luc Weyers - ondervoorzitter - WTC Rialto
Eric Theunis - secretaris - CSC De Libertijnse Roos
Valentine Lebacq - lid - Oudervereniging Sint Ursula
Jo Bossuyt - lid - Davidsfonds
Rik Staelens - lid - Rambi Bambo vzw
Antonella Van de Putte - lid
Guido Senave - lid
Muriel Burgers - lid
Stijn Jacobs - lid
Ann De Cannière - lid
Linde Smeets - waarnemer - Dienst Gemeenschapscentra VGC
Marc Boutsen - waarnemer - kabinet Schepen van Vlaamse Aangelegenheden