Nekkersdal verbouwt

Je hoorde het misschien al? Nekkersdal wordt verbouwd. Een vijfjarig traject waarover we heel wat willen vertellen. Daarom verzamelen we alle nieuwtjes en laatste updates op één overzichtelijke plek. Welkom op de digitale nieuwskrant rond de verbouwing van Nekkersdal.

> Ontvang de laatste updates via onze nieuwsbrief

Nekkersdal Breaks

Het hing al even in de lucht en nu is het eindelijk zo ver: Nekkersdal wordt verbouwd. Een uitdagend en spannend project, maar tegelijkertijd ook een gouden kans: stilstaan bij onze huidige werking en kritische vragen stellen. Wie zijn we vandaag, en wie zijn we binnen vijf jaar? De antwoorden op deze vragen bepalen niet enkel onze toekomst, maar ook die van onze partners, bezoekers, buurtbewoners (en bij uitbreiding misschien wel alle Lakenaars). Daarom willen we jou betrekken vanaf de allereerste stap.

De verbouwing doorloopt drie fases:

 • Breaks down: wie zijn we vandaag en hoe zien we onze toekomst?
 • Breaks out: onze tijdelijke verhuis tijdens de verbouwing
 • Breaks in: de intrek is ons vernieuwde Nekkersdal
   

Save the dates

 • 30 maart ’22: officiële Kick-off participatieproces
 • 3 juni ’22: toelichting resultaten participatieproces
 • Maart ’23: voorstelling gekozen project
 • Juli ’23: opstart openbaar onderzoek en toelichting Nekkersdal Breaks out
 • Eind ’23: opstart Nekkersdal Breaks out
 • Voorjaar ’24: afscheid oude Nekkersdal
 • Najaar ’24: eerste steenlegging
 • Voorjaar ’25: werfbezoek
 • Najaar ’25: overgang naar Nekkersdal Breaks in
 • Voorjaar ’26: groot feest Nekkersdal Breaks in!
   

We vragen jouw input

Ons huis is voor de buurt. We willen dus weten wat de buurt belangrijk vindt. Geef je ongezouten mening via onderstaande vragenlijst.

> vul de enquête in (max 10 min.)

-

-

Officiële uitgebreide uiteenzetting van het traject

Project

De gebouwen van GC Nekkersdal en de bibliotheek van Laken hebben hun beste tijd gekend en zijn dringend aan renovatie toe. Daarom start de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in samenwerking met de Stad Brussel een traject op dat de basis zal vormen van een duurzaam verbouwingsproject in het hartje van Laken.

Voorafgaand aan het uitschrijven van de richtlijnen voor het bouwproject wordt een breed participatieproject opgezet waarbij iedereen die interesse heeft de kans krijgt om zijn zegje te doen over hoe het nieuwe Nekkersdal er zou moeten uitzien. Zowel op niveau van de site, het aanbod van activiteiten als de nieuwe gebouwen wordt er naar feedback gevraagd. In eerste instantie zal er gestart worden met het personeel van het gemeenschapscentrum zelf, de bibliotheek, de partners maar ook de gebruikers zelf komen aan bod.

Om dit alles in goede banen te leiden en als startpunt is een kader opgesteld met tien leidende principes. Deze vormen de kapstok van het nieuwe project, waaraan de resultaten van het participatieproces zullen worden opgehangen:

 1. Het binnengebied wordt zoveel mogelijk ontpit en onthard. 
 2. Doorheen de site komt een semi-publieke doorsteek als centrale drager van de verschillende ruimtes. 
 3. De architectuur heeft een informeel en laagdrempelig karakter waarbij er ruimte is voor witruimtes en latere inbreidingen. 
 4. Alle gebouwen, met uitzondering van de eventuele witruimtes, zijn bouwfysisch en energetisch duurzaam. 
 5. Er wordt gestreefd naar een multifunctioneel ruimtegebruik met aandacht voor de minimale veiligheidseisen voor de verschillende gebruikers. 
 6. Het nieuwe Nekkersdal wordt een kind-, beweegvriendelijke en integraal toegankelijke site.  
 7. De bezoeker wordt bij het betreden van de site ontvangen door een laagdrempelige en gezamenlijke onthaalplek. 
 8. Het integreren van de stedelijke bibliotheek met respect voor de eigen werking en identiteit.  
 9. Het realiseren van een zo een goed mogelijk project binnen het kader van een vast verbouwingsbudget. 
 10. Volgende primaire ruimtes maken minimaal onderdeel uit van het nieuwe Nekkersdal: 
 • Bibliotheek met een oppervlakte van minimaal 850m² bruto voor exclusief gebruik van de bib en gelegen aan een straatzijde volgens overeenkomst; 
 • Multifunctionele theaterzaal geschikt voor onder meer voorstellingen; 
 • Ruimte voor sport, spelen en beweging;  
 • Eetcafé bij voorkeur zichtbaar voor een toevallige passant; 
 • Ruimte voor IBO, Huis van het Kind en het Consultatiebureau (Opgroeien) met minimale oppervlakte volgens normering;
 • Ruimte voor verenigingsleven

Het bouwproject zal gebeuren binnen een Design&Build procedure waarbij een aantal teams samengesteld uit een aannemer en een architect een projectvoorstel kunnen doen. Zij genieten hierin een grote vrijheid en stellen een totaalconcept voor dat gerealiseerd kan worden binnen de contouren van het beschikbare budget. Deze voorstellen zullen moeten beantwoorden aan de leidende principes en moeten zoveel als mogelijk voldoen aan de noden en wensen die resulteren uit het participatieproject.

Het hele traject dat doorlopen zal worden voor de realisatie van dit project zit vervat in het concept "Nekkersdal Breaks".

 • Nekkersdal Breaks down: In een eerste fase nemen we akte van de bestaande situatie rond Nekkersdal. Wat doen we vandaag, door wie en voor wie? Hoe zien we de toekomst? Dit is de fase van het participatieproces waarbij we beginnen met brede concepten die steeds dieper worden uitgewerkt. Het resultaat is een visie voor het nieuwe Nekkersdal met een aantal vaste basiseisen die altijd deel moeten uitmaken van het nieuwe project. Hiernaast worden ook alle wensen en dromen voorgelegd waarmee de bouwteams dan aan de slag gaan om hun projectvoorstel uit te werken.
 • Nekkersdal Breaks out: Wanneer er een concreet projectvoorstel gekozen is, zullen de activiteiten van Nekkersdal tijdelijk elders een onderkomen moeten vinden. Gedurende een tweetal jaren zal er op de site druk gewerkt worden waardoor deze onbruikbaar zal zijn.
 • Nekkersdal Breaks in: Na het afwerken van de vernieuwde gebouwen zal het nieuwe Nekkersdal feestelijk in gebruik genomen worden. 

Participatie

De mogelijkheid tot participatie verloopt op verschillende parallelle trajecten.
 

 • Participatiecafé
  Op woensdag 30 maart wordt het startschot gegeven en wordt ons café Nic-Nac omgetoverd tot een heus participatiecafé. De evolutie van het gemeenschapscentrum doorheen de tijd wordt er aan de hand van allerhande materialen uit het archief uitgestald en dient als inspiratie om een dialoog op gang te trekken. Er is ook een duplo-hoek waar de creatieve geesten onder ons een eerste ontwerp kunnen maken van het nieuwe Nekkersdal. Je kan je bouwwerk dan nauwkeurig fotograferen met je smartphone en bezorgen aan een medewerker van het GC.

  Ga in dialoog met onze collega's en laat je input bij hen achter of bezorg het ons via één van onze digitale kanalen.
   
 • Enquête
  Vul zeker ook onze enquête in die polst naar je ervaringen in het huidige Nekkersdal maar die je ook de mogelijkheid geeft om mee het nieuwe Nekkersdal vorm te geven. Wat is belangrijk in het aanbod van het gemeenschapscentrum en wat moet net meer aandacht krijgen? Of heb je een volledig nieuw idee of voorstel? Het invullen neemt een 10-tal minuten in beslag en de resultaten zullen mee bepalen waar de accenten worden gelegd in het nieuwe project!
   
 • Workshops
  Tussen 20 april en 10 mei worden er een aantal ronde-tafel gesprekken georganiseerd waarbij er met alle partners wordt samengezeten en telkens gewerkt wordt rond één van de hoofdthema’s die gelinkt zijn aan Nekkersdal. Heb jij interesse om hieraan deel te nemen? Stuur dan een mailtje naar info@nekkersdal.be. De plaatsen zijn echter wel beperkt en er wordt voorrang gegeven aan de partners.
   
  • 20 april ‘22: gemeenschappelijke thema’s
   • Nekkersdal, plek in Laken (bereikbaarheid, toegankelijkheid, onthaal, sfeer en beleving, witruimtes, duurzaamheid, …)
   • samenzijn (studio’s, deelbibliotheken, verenigingen, een open centrum, multifunctionele inzetbaarheid, beheer, ...)
  • 27 april ’22:
   • leren (CVO, brede schoolwerking, educatief aanbod GC, bib …)
   • ontspannen (theaterzaal, bibliotheek, feestzaal + leskeuken, café + keuken, buitenruimtes, …)
  • 4 mei ‘22: thematisch (deel 2)
   • welzijn (IBO, vakantiewerking, Huis van het Kind, K&G, …)
   • bewegen (sportzaal, buitenruimtes, …)