Meer vrienden in huis

Parckfarm

Les objectifs de ParckFarmT&T asbl s’inscrivent dans la promotion des pratiques écologiques en milieu urbain et dans la pérennisation des relations sociales des différentes communautés avoisinant le site de Tour&Taxis.

Contact

0489 02 68 18  •  info@parckfarm.be  •  www.parckfarm.be

Les Gazelles De Bruxelles (Sportswitch)

Les Gazelles beoogt een sociale en culturele mix waarbij er door sport ontmoeting en uitwisseling ontstaat. Op die manier bouwen we tijdens het joggen bruggen tussen kansarmen en kansrijken.
 

Contact

02 430 25 68  •   info@gazelles.org  •  www.lesgazellesdebruxelles.be

Onder Ons vzw

Ontmoetingsruimte en educatieve activiteiten voor vrouwen met als doel hun sociale en persoonlijke vaardigheden te bevorderen. Met speciale aandacht voor vrouwen in een kwetsbare maatschappelijke positie.

Contact

03 248 09 45  •  onderons@skynet.be  •   www.onderonsvzw.com

INCA

Dienst die Italianen in België gratis bijstand verleent voor kwesties in verband met sociale voorzorg: pensioenen in het internationaal stelstel, beroepsziekten en beroepsongevallen, arbeidsongeschiktheid, aanvraag gezinsbijslag en informatie over sociale rechten, gezondheidsrechten en consulaire rechten.

Contact
02 280 14 39  •  ta.gallucci@inca.it  •  www.inca-cgil.be

 

Community Health Worker

Om de ongelijkheid in deze crisis niet groter te maken en om ervoor te zorgen dat we alles in het werk stellen om de toegankelijkheid voor kwetsbare groepen te verhogen (zeker wat betreft vaccinatie, psychisch welzijn enz.) worden er 50 Community Health Workers (CHW) ingezet. Dit zijn hulpverleners die de brug leggen tussen kwetsbare groepen en de eerstelijnsgezondheids- en welzijnszorg.

Contact
0475 88 47 26  •  herby.maddy@chw-intermut.be

 

AU BORD DE L’EAU

AU BORD DE L’EAU is een bewonersinitiatief in Laken dat de kanaalzone doet opleven. Het is een verbindende ontmoetingsplek voor alle verschillende gemeenschappen die de buurt rijk is. Een groene speelplek met uitzinnig zicht op Brussels water met dé BAR DE L’EAU.

 

Contact
0478 37 08 83  •  info@obdlo.be

Fietsbieb

De Fietsbieb is een project van beweging.net. De Fietsbieb draait vooral op de inzet van vrijwilligers, actief in de lokale uitleenpunten.
Net zoals bij elk deelsysteem steunt de Fietsbieb op onderling respect, vertrouwen en solidariteit.
 

Contact
0479 33 97 77  •  contactformulier  •  www.fietsbieb.be

 

Huis van het Kind

In een Huis van het Kind kan je terecht met al je vragen over kinderen en jongeren grootbrengen. Je krijgt info en advies over zwangerschap, geboorte, zorgen voor baby's en peuters, kinderen opvoeden ... Je kan er ook spelen met je kind en andere ouders ontmoeten.

Contact
contactformulier  •  www.huisvanhetkindbrussel.be